خوانشی انتقادی بر اندیشه های شیعه شناسانه مونتگمری وات
50 بازدید
محل نشر: پژوهشنامه مذاهب اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/02/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی