تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1390 
عقاید و کلام 
قران و حدیث قم 
17.90 
دکترا 
 
کلام اسلامی 
شهید مطهری تهران 
0.00 
سطح 2 
1386 
فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 
16.05 
سطح 3 
1389 
 
 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00