سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز ملی پاسخگویی پاسخگویی به سوالات دینی 
کارشناس گروه کلام 
2009/12/22 
2012/07/20 
پاسخگویی کتبی 
همکاری 
موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث - پژوهشکده کلام اهل بیت 
پژوهشگر 
2012/02/20 
ادامه دارد 
پژوهشی و اجرایی 
تدریس 
مدرسه علوم دینیه خاتم الانبیاء بابل 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
تدریس 
مدرسه علوم دینیه خاتم الانبیاء بابل 
مدرس 
 
 
کلام (بدایه المعارف) 
تدریس 
مدرسه علوم دینیه خاتم الانبیاء بابل 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
دانشگاه شهید مطهری تهران 
مدرس 
 
 
زبان تخصصی 
تدریس 
دانشگاه شهید مطهری تهران 
مدرس 
 
 
مفهوم و تاریخ پیدایش تشیع